Kulttuurin unelmavuosi 2023 – Tietoa hankkeesta

Tietoa hankkeesta

Kulttuurin Unelmavuosi

Vuosi 2023 on Joensuussa Kulttuurin Unelmavuosi

Saimaan alue ja Itä-Suomi tavoittelivat yhteistyössä Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteliä Savonlinnaan vuodelle 2026. Osana tittelin tavoittelua ideoitiin Kulttuurin unelmavuodet, jotka nostaisivat vuorollaan jokaisen Saimaailmiössä mukana olleen keskuskaupungin kulttuuritapahtumat ja taiteentekijät esiin. Vaikka kulttuuripääkaupungin titteli meni tällä kertaa Ouluun, päätettiin Kulttuurin unelmavuodet kuitenkin toteuttaa. 

Ensimmäisenä omaa unelmavuottaan viettää Mikkeli (2022), jonka jälkeen on Joensuun vuoro vuonna 2023. Tämän jälkeen vuorossa ovat Lappeenranta (2024), Kuopio (2025) ja Savonlinna (2026).

Kulttuurin Unelmavuoden tavoitteena on parantaa kulttuurin saavutettavuutta Joensuussa ja nostaa kulttuurielämän näkyvyys uudelle tasolle. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä osallistua kulttuuritoimintaan sekä järjestää mahdollisimman paljon maksuttomia tilaisuuksia Joensuussa.

Kulttuuri halutaan tuoda keskelle arkea niin, ettei kulttuurin pariin tarvitse aina hakeutua. Itäisen Suomen ruokakulttuuri on vahva ja sitä on uudistettu paljon viime vuosina. Ohjelmasuunnittelussa otetaan huomioon kaikki kulttuurin ja taiteen osa-alueet. Matkailu ja ruoka ovat vahvasti mukana. Paikallisten toimijoiden lisäksi Joensuuhun tuodaan valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurielämyksiä ja Joensuun ystävyyskaupunkien myötä kansainvälisyys on vahvasti läsnä.

Kulttuurin Unelmavuosi -hanke 

Joensuun Kulttuurin Unelmavuosi -hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Joensuun kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut. Hankkeen kokonaisbudjetti on 620 000 euroa,  josta on varattu ostopalveluihin 440 200 euroa. Joensuun kaupungin omarahoitusosuus on 124 000 euroa.

Hankkeen taloussuunnitelma

  • Esiintyjäkulut 220 000
  • Asiantuntijakulut 80 000
  • Tekniikkakulut 50 000
  • Luvat ja turvallisuus 20 000
  • Painatukset 10 000
  • Materiaalikulut 20 000
  • Muut tarvikkeet 8 000
  • Ilmoitukset 32 200
  • Hallinnointi, ICT, henkilöstökulut 179 800

 

Joensuun Kulttuurin Unelmavuoden päätavoitteet ovat kulttuurin esiin nostaminen, uudet yhteistyömallit, näkyvät kulttuurielämykset ja kulttuuri- ja luovien alojen elinvoimaisuus sekä hyvinvoinnin lisääminen alueelle.

 

Hanke tukee Joensuun kaupungin strategista päämäärää elinvoimaisesta Joensuusta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022–31.12.2023. Kohderyhmänä ovat kaikenikäiset ja hanketta toteutetaan ajatuksella: Kulttuuri kuuluu kaikille.