Sisältöjulkaisija

angle-left Kulttuuritupsahduksiin haetaan kymmentä 1500 €:n toteutusta

Kulttuuritupsahduksiin haetaan kymmentä 1500 €:n toteutusta

Maaliskuussa pyörähtää käyntiin toinen Kulttuuritupsahdushakukierros. Tällä kierroksella painotetaan toteutusten uutuusarvoa aiempien kriteerien lisäksi. Kulttuuritupsahdusten toteutusaika on myös aiempaa tiiviimpi, elokuusta marraskuun loppuun.

Hakuohjeet

Kulttuuritupsahdukset ovat pääsymaksuttomia, kaikille avoimia esityksiä, osallistavia työpajoja sekä eri taiteenlajien toteutuksia. Tarkoituksena on mahdollistaa luovan alan toimijoiden ammatillista työskentelyä ja oman osaamisen esilletuomista sekä luoda matalan kynnyksen kulttuurikokemuksia, jotka rohkaisevat ihmisiä jälleen kulttuurin sekä tapahtumien pariin.

Kulttuuritupsahdusten tekijöinä ovat yritykset ja yhdistykset (myös yksityis-, pien- ja kevytyrittäjät), joilta Joensuun kaupunki ostaa toteutuksen ostopalveluna. Hakijalla tulee siis olla Y-tunnus tai käyttää laskutuspalvelua. Tekijät valitaan hakemusten perusteella. Hakuaika on 1.3-14.4.2023.

Kulttuuritupsahduksiin haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, tila- tai ympäristötaiteet.

Valinnoissa arvioidaan sisällön uutuusarvoa, soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Kulttuuritupsahdukset tulee toteuttaa aikavälillä 1.8.-30.11.2023. Kulttuuritupsahdusten viestintä ja markkinointi on toteuttajan vastuulla. Tupsahdusten ohella voi markkinoida omaa tuotettaan tai palveluaan.

Valitut toteuttajat laskuttavat 1 500 € + alv. sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki kulut, esimerkiksi matkakulut, tarvittavan kaluston, toteuttajat, tilavuokrat ja markkinoinnin.

Kulttuuritupsahduksiin myönnetään 10 x 1 500 €. Raha maksetaan tuotannon ja raportoinnin jälkeen.

Linkki hakemukseen:

https://link.webropolsurveys.com/S/A34C9A27A5630E41


Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Anna Maria Kupiainen, annamaria.kupiainen@joensuu.fi.